Hanzas šķīrējtiesa

Kr.Valdemāra iela 33-31, Rīga, Lv-1010

Hanzas šķīrējtiesa ir pastāvīga šķīrējtiesa, kuras dibinātājs ir biedrība - Hanzas šķīrējtiesa‖, un kas darbojas, pamatojoties uz Šķīrējtiesu likumu, reglamentu un pušu vienošanos.

Šķīrējtiesas procesa izmaksas un konta numurs, kurā ieskaitāmi šķīrējtiesas procesa izdevumi

Prasības summa

Tiesvedības maksa

Šķīrējtiesneša honorārs, ja strīdu izšķir

viens šķīrējtiesnesis

Trīs vai vairāk šķīrējtiesneši

līdz 2134 EUR

15% no summas, bet ne mazāk par EUR 100

EUR 200

EUR 150

no 2135 EUR līdz 7114 EUR

320,10 EUR plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 2134 EUR

EUR 250

EUR 200

no 7115 EUR līdz 28 457 EUR

519,30 EUR plus 3,2 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 7114 EUR

EUR 300

EUR 250

no 28 458 EUR līdz 142 287 euro

1202,28 EUR plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 28 457 EUR

EUR 600

EUR 350

no 142 288 EUR līdz 711 435 EUR

3023,56 EUR plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 142 287 EUR

EUR 1000

EUR 600

vairāk par 711 435 EUR

8715,04 EUR plus 0,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 711 435 EUR

EUR 1500

EUR 900

Nemantiskā prasība

EUR 150

EUR 200

EUR 150

Konts: AS Swedbanka,
LV23HABA0551010161226,
HABALV22

Reglaments

Šķīrējtiesneši

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Zvērināts advokāts
Andrejs Ādamsons

Šķīrējtiesnesis, šķīrējtiesas priekšsēdētājs

2.

Zvērināta
Marina Urbāne

Šķīrējtiesnese

3.

Zvērināta advokāte
Inese Lielpinka

Šķīrējtiesnese

4.

Zvērināts advokāts
Rihards Hlevickis

Šķīrējtiesnesis

5.

Zvērināts advokāts
Mihails Šadurs

Šķīrējtiesnesis

6.

Zvērināta advokāte
Daiga Siliņa

Šķīrējtiesnese

7.

Zvērināts advokāts
Viktors Gargažins

Šķīrējtiesnesis

8.

Zvērināta advokāte
Jekaterina Barere

Šķīrējtiesnese

9.

Zvērināta advokāta palīgs
Inese Greķe-Grebņeva

Šķīrējtiesnese

10.

Zvērināts advokāts
Maksims Abrāmovs

Šķīrējtiesnesis

11.

Zvērināts advokāts
Mareks Diks

Šķīrējtiesnesis

Kontakti un darba laiks

Pieņemšanas laiks darba dienās no 9:00 līdz 17:00